RSS

Boktips

Litteraturförteckningen är organiserad utifrån författarens efternamn alternativt boktitel. Här finns det böcker inom föräldrastöd, likabehandlingsarbete, värdergrundsarbete, sex och samlevnad och inom jämställdhetsområdet.
Fattas det någon bok, har du läst någon bok eller använt metodmaterial som du tycker är bra? Tipsa oss gärna!

Jämos handbok mot könsmobbning i skolan  JÄMO 2000.Stockholm
Hur ska skolan bli mer jämställd och hur ska unga pojkar och flickor växa upp i e ett mer jämställt samhälle? Boken ger både teoretiska aspekter samt praktiska tips på hur jämställdhetsarbete kan bedrivas i skolans värld.

Andersson, Sören & Sjödin, Maria:  Höra hemma  RFSL.2004. Stockholm
I ett demokratiskt system borde alla människor oavsett sexuell läggning eller bakgrund behandlas utifrån människors lika rättigheter. En bra bok som ifrågasätter det heteronormativa systemet.

Bergström, Maria & Foxhage, Daniel:  Bland horor bockar o bögar  RFSU Stockholm. 2002
Boken vänder sig till vuxna som arbetar med att utveckla ungdomars sexualitet, men kan lätt läsas av andra då den tar upp frågor som handlar om pedagogiskt förhållningssätt o s v.

Chavez Perez, Inti:  RESPEKT En sexbok för killar. Alfabeta 2010  Hur har man sex första gången. I RESPEKT -En sexbok för kilar kan du läsa om sådant som man kanske undrar över, men inte alltid vågar fråga; hur man flörtar, hånglar, kysser och hur man har sex, om killrollen, om att vara homo-hetero eller bi och varför respekt gör att sexet fungerar bättre.

Juul, Jesper & Jensen, Helle:  Relationskompetens i pedagogernas värld  En mycket viktig bok i debatten om vuxnas förhållningssätt i t ex förskola och skola. Nyckel till att skapa framgång är enligt författarna omsorg, lyhördhet och respekt i mötet med barn, unga och deras föräldrar.

Laskar, Pia:  Heterosexualitetens historia  
Varför blir människor heterosexuella. En fråga som är mycket ovanligare än frågan om homosexualitet. I denna avhandling studeras och problematiseras den heterosexuella bilden. Rekommenderas för er som arbetar med livskunskap / samlevnad, historia, samhällskunskap.

Lööf, Lasse m fl.:  Styrka och mod Om barns skapande
Boken vill bidra till att öka förståelsen för skapandet och dess betydelse för utveckla barns liv och möjligheter.

Olsson, Hans:  Sexatlas för skolan. Vägvisare för att planera och genomföra sex och samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasiet  RFSU. 2003
Skriften är en vägvisare för planerande och genomförande av sex- och samlevnadsundervisning i grundskola och på gymnasiet. Skriften är nyttig på flera sätt kring organisation, planering och genomförande. Ett bra bidrag för att höja sex- och samlevnadsundervisningens kvalité.

Svaleryd, Kajsa:  Genuspedagogik
Liber AB. 2002 Hur kan man aktivt främja jämställdhet i sitt pedagogiska arbete och ge barn och ungdomar en trygg och medveten identitet. Denna bok är en bok för tanke och handling för pedagoger som vill vara ett bidrag i processen för att skapa en mer jämställd värld. Rekommenderas

Wahlström, Kajsa:  Flickor pojkar och pedagoger Jämställdhetspedagogik i praktiken
Sveriges Utbildningsradio AB. 2003 Vad innebär jämställdhetspedagogik i praktiken. Boken vänder sig i första hand till pedagoger i skola och förskola samt föräldrar, men kan också användas vid jämställdhetsarbete på andra arbetsplatser och i andra organisationer.

Öhrn, Elisabeth:  Könsmönster i förändring? — en kunskapsöversikt om unga i skolan
Skolverket. 2004 I denna rapport diskuteras könsmönster i skolan och på vilket sätt de förändrats och på vilka sätt de inte förändrats. Rapporten innehåller också viktiga frågor och problem att arbeta vidare med.

Senast ändrad: 2015-01-08 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776