RSS

Framtagande av genomförandeplan för strategin Västra Götaland 2020

2013-12-05:
Nu har vi i Fyrbodal bestämt vad vi ska fokusera på av de 32 redovisade områdena i strategin Västra Götaland 2020. Idag hade vi ett välbesökt möte med våra ledande politiker och tjänstemän för att avsluta arbetet med att ta fram ett genomförandeprogram. Efter grupparbeten, diskussioner och gemensamma sammanfattningar har vi nu prioriterat våra önskemål och redovisat  varför vi har prioriterat som vi gjort. Ett dokument kommer att vara klart i slutet av januari. En avstämning i kommunerna kommer att ske parallellt. Genomförandeplanen kommer slutligen att fastställas av direktionen den 20 mars.

Här, på denna sida, kommer genomförandeplanen att redovisas i sin preliminära form i slutet av januari.

Bakgrund
Regionfullmäktige antog hösten 2013 dokumentet ”Västra  Götaland 2020”. Detta dokument ska vara styrande för de aktiviteter vi i  Fyrbodal tillsammans ska fokusera på under perioden 2014 – 2020. 

Den 3 oktober presenterades strategin på ett möte på Riverside. Många från våra kommuner var med vid detta tillfälle.

Den 25 november var sista dag för de intresserade att skicka in sina prioriteringar till Fyrbodals kommunalförbund. I högerspalten på denna sida hittar ni underlagsmaterialet som användes.

Beslutad genomförandeplan

Genomförandeplanöppnas i nytt fönster (pdf, 2.3 MB)

Detta dokument antogs av Fyrbodals kommunalförbunds direktion 2014-05-08.

Underlagsmaterial

Kortversion av VG2020öppnas i nytt fönster (pdf, 1012.8 kB)

Sammanställningen från Public Partner, Roland Lexén
Nuläge och målbild Fyrbodal aug 2013.pdföppnas i nytt fönster (pdf, 197 kB) 
Presentation 3 oktober.pptöppnas i nytt fönster (powerpoint, 3 MB)

Sammanställning från Lars Nordström, Kulturgeografiska institutet
Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster (pdf, 49.8 kB)

Tillväxtindikationer. Framtaget av Enheten för Analys och uppföljning Vgr
Tillväxtindiktatorer Fyrbodal.pdföppnas i nytt fönster (pdf, 653.6 kB)

Arbetsmaterialet VAD (där ska sista sidan fyllas i och skickas in till Fyrbodal senast 25 november)
Arbetsmaterial VAD.pptxöppnas i nytt fönster (powerpoint, 773.8 kB)

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-05-04 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776