RSS

Kommunernas organisation

Fyrbodals kommunalförbund är kommunernas organisation och gemensamma resurs. Genom att arbeta tillsammans skapas förutsättningar att möta förväntningarna och åstadkomma en bra och rationell offentlig verksamhet.

Tre fokusområden

Tre områden är prioriterade och de har var och en både tjänstemän och politiker kopplade till sig.

Tillfälligt arbetsområde

Integration

 

Projekt

Alla projekt som läggs hos oss är kopplade till ett fokusområde och dess politiska beredning. Du hittar våra projekt under respektive fokusområde.

Övrig verksamhet

Senast ändrad: 2016-09-23 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776