RSS

Bildarkiv press


Förbundsdirektör fr o m 1 april 2016 
Anneli Snobl
Telefon: 070-522 13 66
E-post: anneli.snobl@gmail.com

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster

Verksamhetsledare Hälsokällan
Henrik Erlandsson
Telefon: 0522-44 08 52
Mobil: 0702-09 94 82
E-post: henrik@halsokallanfyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster

Ordförande förbundsdirektionen

Martin Carling (c)
Telefon: 0534-190 03
E-post: martin.carling@dalsed.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster

Verksamhetsledare Position Väst

Ann Palmnäs
Mobil: 0701-64 94 98
E-post: ann.palmnas@positionvast.se


Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster


Kommunikationsansvarig
Åsa Johansson
Telefon: 0522-44 08 36
Mobil: 0733-35 85 05
E-post: asa.johansson@fyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild

Beredningsansvarig Hälsa/Socialtjänst
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster

Beredningsansvarig Kultur
Marianna Andersson
Telefon: 0522-44 08 61
E-post: marianna.andersson@fyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster

Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster

Affärs- och miljöstrateg
Karin Stenlund
Telefon: 0522-44 08 68
Mobil: 0703-94 48 39
E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster

Samordnare Fyrbodal #mitt2030
Louise Robertsson
Telefon: 0522-44 08 38 
Mobil: 0706-14 74 54
E-post: louise.robertsson@fyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönsterVerksamhetsledare Hälsokällan
Anne-Sofie Skälegård
Telefon: 0522-44 08 51
Mobil: 0702-09 94 81
E-post: anne-sofie@halsokallanfyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster


Beredningsansvarig Näringsliv fr o m 1 feb 2014

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster


Regional samordnare Vård- omsorgscollege Fyrbodal

Christina Wennerdal
Telefon: 0521-72 18 82
E-post: christina.wennerdal@fyrbodal.se


Klicka här för högupplöst bild.öppnas i nytt fönster


Verksamhetsledare Hälsokällan
Henrik Erlandsson
Telefon: 0522-44 08 52
Mobil: 0702-09 94 82
E-post: henrik@halsokallanfyrbodal.se

Har du frågor om bilderna?

Kontaka Åsa Johansson
Tel  0733-35 85 05

Senast ändrad: 2017-02-20 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776